Jelen Jogi Nyilatkozat (Általános Szerződési Feltételek) kiterjed a https://www.zeki.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat (Általános Szerződési Feltételek) érvényes 2020. június 10-től visszavonásig.

Schmidt Andrea Julianna ZEKI OK ev. és
Fülöp Gabriella Mozgásfejlesztés és Oktatásszervezés ev. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat (Általános Szerződési Feltételek) előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Schmidt Andrea Julianna ZEKI OK ev. székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 17. és
Fülöp Gabriella Mozgásfejlesztés és Oktatásszervezés ev. székhelye: 1117 Budapest, Szerémi út 7/A., /
(a továbbiakban: ZEKI Oktatási Központ) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Szülő és Tanuló (a továbbiakban: Szülő és Tanuló) közötti tanfolyami jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. A tanfolyami szerződés az egyedi szerződésből és a jelen ÁSZF rendelkezéseiből áll.

A tanfolyami szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató feltételeinek a Szülő és Tanuló által történő elfogadása. A Szülő és Tanuló az ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az online jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek a ZEKI Oktatási Központ adatbázisába.

Általános Szerződési Feltételek: A tanfolyam tartalma

ZEKI Oktatási Központ – a középiskolai felvételi előkészítő tanfolyamot szervező … ev. A ZEKI Oktatási Központ kötelezettséget vállal, hogy magas színvonalú tanfolyamokat szervez, a honlapon hirdetett időpontokban, helyszíneken, Tanárokkal és feltételekkel. A ZEKI Oktatási Központ általános- és középiskolás tanulók részére indít csoportokat, tanfolyamokat.

Tanár – egyetemi/főiskolai diplomával rendelkező oktató vagy egyetemre/főiskolára járó hallgató.  

Szülő (Gondviselő)  – az a személy, aki az online jelentkezési lapot kitölti, a jelentkezési lap alján visszaigazolja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat, majd ezt az elküld gomb segítségével eljuttatja a ZEKI Oktatási Központ részére, valamint banki átutalással vagy készpénzfizetéssel rendezi a tanfolyam díját.

Tanuló  – az a személy, aki a Szülő megbízásából a tanfolyamon megjelenik és részt vesz.

ÁSZF: Jelentkezési folyamat (beiratkozás)

A jelentkezés a következő négy lépésből áll:

 • az online jelentkezési űrlap kitöltése és elküldése a ZEKI Oktatási Központ részére
 • a ZEKI Oktatási Központ díjbekérőt állít ki a Szülő részére, a díjbekérő egyben visszaigazolásnak minősül
 • a tanfolyam díjának a díjbekérőn szereplő fizetési határidőben történő befizetése banki átutalással vagy készpénzfizetéssel.
  Az írásbeli felvételi-előkészítő tanfolyamunkon részletfizetés lehetséges. Ebben az esetben a Szülőnek 4 számlát szükséges banki átutalással teljesíteni.
  A prezentáció- és feleléstechnikai tanfolyam díjának megfizetése két részletben is lehetséges.
 • a díjbekérőn szereplő összeg bankszámlára történő beérkezés után a ZEKI Oktatási Központ számlát állít ki a Szülő részére, készpénzfizetés esetén a számlát rögtön kiállítja

A tanulói csoport kialakítása, megváltoztatása

 • A tanulói csoport mérete – a ZEKI Oktatási Központ vállalja, hogy a honlapon meghirdetett tanfolyamokat minimum 12 és maximum 19 tanuló részvételével szervezi meg.
 • Abban az esetben, ha a honlapon meghirdetett és az ÁSZF-ben meghatározott minimális létszám hiányában a tanulói csoport a Szülő és Tanuló tudásszintjén nem indítható az általa megjelölt helyszíne(ke)n és napokon, a ZEKI Oktatási Központ vállalja, hogy a Szülő és Tanulónak alternatív opció(ka)t ajánl fel.
 • Ha a Szülő és Tanuló a felajánlott alternatív opció(ka)t nem fogadja el, a ZEKI Oktatási Központ vállalja, hogy a befizetett teljes tanfolyami díjat a Szülő és Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 8 munkanapon belül visszafizeti a Szülő és Tanuló részére.
 • Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma a meghirdetett kategória minimális létszáma alá csökken, a ZEKI Oktatási Központ fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott kategória létszámának felső határa figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Szülő és Tanulónak egy másik csoportot ajánljon fel.

Ha a Szülő és Tanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti, vagy az összeget kredit formában felhasználhatja egy, a ZEKI Oktatási Központ által szervezett későbbi tanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a ZEKI Oktatási Központ a Szülő és Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 8 munkanapon belül teljesíti a Szülő és Tanuló részére.

Ha a Szülő és Tanuló a Tanfolyam esedékes díját a fizetési határidőben nem fizeti meg, a ZEKI Oktatási Központ fenntartja a jogot arra, hogy a Tanárt értesítve az órán való részvétel jogát Tanulótól megvonja, illetve a Tanuló helyét más Tanulónak adja át.

ÁSZF: A tanfolyamok helyszíne

A ZEKI Oktatási Központ a felvételi előkészítő tanfolyamot az alábbi helyszíneken szervezi:

Szent Margit Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 5-7.

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest, Pesti út 84.

Mindszenty József Katolikus Általános Iskola
2500 Esztergom, Kiss János altábornagy utca 1.

Tananyag

A ZEKI Oktatási Központ a saját tanfolyamaihoz minden szükséges tananyagot biztosít, a tanfolyamokon való részvételhez tankönyv, tananyag vásárlása nem szükséges.

A tanfolyam időtartama

ZEKI Oktatási Központ különböző tanfolyamainak időtartama eltérő.

 • Felvételi előkészítő tanfolyam:
  A ZEKI Oktatási Központ 4. 6. és 8. osztályos tanulók részére indít csoportokat. A tanfolyam két részből áll. Írásbelire való felkészítés (16 alkalom) és szóbelire való felkészítés (5 alkalom).
  1 alkalom 4 X 45 percet jelent egy 15 perces szünettel. 
  Az órák szombaton 9:00 – 12:15 -ig tartanak, 90 perc – szünet – 90 perces felbontásban.
 • Prezentációkészítő és feleléstechnikai tanfolyam:
  A ZEKI Oktatási Központ 4 – 8. osztályos tanulók részére indít csoportokat. A tanfolyam 10 alkalomból áll. 1 alkalom 3 X 60 percet jelent két 10 perces szünettel.
  Az órák szombaton 9:00 – 12:20 -ig tartanak, 60 perc – szünet – 60 perc – szünet – 60 perces felbontásban.

A tanfolyamok díjai

Felvételi előkészítő tanfolyam
Írásbelire felkészítő kurzusok díja a 16 alkalomra értendő, mint tanfolyami díj.
Kedvezményeink: 
– Testvérkedvezmény
– Részletfizetés 4 részletben

Szóbelire felkészítő kurzus díja az 5 alkalomra értendő, mint tanfolyami díj.
Kedvezményeink: 
– Testvérkedvezmény

Prezentációs- és feleléstechnikai tanfolyam díja a 10 alkalomra értendő
Kedvezményeink: 
– Testvérkedvezmény
– Részletfizetés 2 részletben

Kihagyott óra – Ha valamilyen okból a Tanuló egy vagy több órán nem tud megjelenni, akkor a ZEKI Oktatási Központnak nem áll módjában az óra/órák más alkalommal történő pótlását biztosítani. Ehelyett a ZEKI Oktatási Központ az adott óra anyagát e-mailben elküldi a Tanuló részére, továbbá biztosít egy olyan pótlási lehetőséget, mely lehetővé teszi a Tanuló részére, hogy megismerje az órán elhangzottakat, és ezáltal minden információ a rendelkezésére álljon a megfelelő pótláshoz.

Tanfolyam félbeszakítása – Ha a Szülő és Tanuló félbehagyja a ZEKI Oktatási Központ által szervezett tanfolyamot, abban az esetben a ZEKI Oktatási Központ nem fizeti vissza a már befizetett díjat.
A ZEKI Oktatási Központ saját döntés alapján, az okokat figyelembe véve, ettől eltérhet.

Tanár helyettesítése

Ha szabadságolás vagy egyéb váratlan körülmény miatt az adott csoportot vezető Tanár az órát nem tudja személyesen tartani, a ZEKI Oktatási Központ igyekszik helyettesítő Tanárt biztosítani.

Amennyiben a helyettesítés megszervezésére nincs mód, a csoportot tanító Tanár a Szülő és Tanulókkal előre egyeztetett másik időpontban pótórát tart.

Amennyiben az órák megtartása nem lehetséges a megszokott keretek között, mert az törvényi rendelet alapján átmenetileg nem megtartható (pl.: karanténintézkedések), akkor a ZEKI Oktatási Központ lehetőséget biztosít online órán való részvételre, ugyanazon feltételek biztosításával, mint a normál órákon.

ÁSZF: Fizetési feltételek

Fizetési módozatok – a ZEKI Oktatási Központ által szervezett tanfolyamok díját három módon lehet kiegyenlíteni:

 • előre esedékesen banki utalással,
 • előre esedékesen OTP banki pénztári befizetéssel,
 • készpénzben a helyszínen

A Tanuló részvétele az adott tanfolyamon a jelentkezési lap kitöltésével és a tanfolyam díjának beérkezésével válik biztosítottá.
A jelentkezési lap beérkeztekor a ZEKI Oktatási Központ díjbekérőt küld a Szülő részére, aki ez alapján tehet eleget fizetési kötelezettségének. A tanfolyami díj számlára érkezésekor a ZEKI Oktatási Központ megküldi számláját, ezzel visszaigazolva a pénz beérkeztét, és a tanfolyamon való részvételt.

Elállás joga

Szülő és Tanuló a jelentkezésilap kitöltése után kizárólag írásban az info@zeki.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben vonhatja vissza jelentkezését az adott tanfolyamra mindaddig, amíg a tanuló az első órán meg nem jelent.
Amennyiben az elállás a díj megfizetése előtt történik, a ZEKI Oktatási Központ tudomásul veszi az elállást és törli a díjbekérőt.
Abban az esetben, ha az elállás a díj megfizetése után, de a tanfolyam megkezdése előtt történik, a ZEKI Oktatási Központ tudomásul veszi azt, a Tanulót törli a csoportból, és a befizetett díjat a Szülő és Tanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 8 munkanapon belül visszafizeti a Szülő és Tanuló részére.
Amennyiben az elállás a tanfolyam megkezdése után történik, arra a Tanfolyamok díjai alatt, a Tanfolyam félbeszakítása pontban leírtak vonatkoznak.

Panaszkezelés

A Szülő és Tanuló a felvételi előkészítővel kapcsolatos panaszt info@zeki.hu e-mail-címre küldött elektronikus levélben jelenthet be. Ugyanígy közölheti a pozitív észrevételeit is. A ZEKI Oktatási Központ minden ilyen panaszbejelentést kivizsgál és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy a jogos panaszokat a Szülő és Tanuló legnagyobb megelégedésére orvosolja.

Levelezés

A ZEKI Oktatási Központ a hozzá beérkezett e-mailekre hétköznap 48, hétvégén 72 órán belül válaszol.
A levelezésben foglaltakat a ZEKI Oktatási Központ bizalmasan kezeli, annak tartalmát nem bocsájtja harmadik fél részére.

Adatkezelés

A ZEKI Oktatási Központ tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama a jelen weboldal adatkezelési szabályzatában található.

Kelt: Budapest, 2020. június 10.

ZEKI Oktatási Központ Logó
ZEKI Oktatási Központ