„Mikor érdemes egy általános iskolás gyermeknek átlépnie a középiskolába? – sok szülő viaskodik most ezzel a kérdéssel. Vannak szakemberek, akik a nyolcosztályos középiskola mellett tesznek hitet, s vannak, akik a hatosztályost pártolják. De vannak olyanok is, akik hagyományos utat ajánlják a diákoknak és szüleiknek, s csak az általános iskola nyolcadik osztálya után javasolják a feljebb lépést. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Gimnázium igazgatója semleges e kérdésben: »semmiképpen sem akarnám eldönteni azt a vitát, hogy a négy-, a hat vagy a nyolcosztályos iskola-e a jobb« – fejtette ki kiadványunknak adott interjújában. Azt viszont hozzátette, hogy saját gyermekei esetében, szülőként meg tudja ítélni, melyik gyermekének való teljesítménye és motivációja alapján a hatosztályos képzés. Fontos tehát, hogy a nemsokára kezdődő jelentkezési időszakban a szülők meg tudják ítélni nemcsak gyermekeik tudását, hanem motivációit, vágyait is, és közösen döntsenek az iskolaválasztásról.”
/HVG: Középiskola 2019/

Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, általános érvényű információkat, amit mindenképp fontos tudni az egységes írásbeli és szóbeli felvételi vizsgáról.

45 perc alatt kell teljesíteni

Az idő pénz – tartja a közmondás. A felvételi alatt ez úgy módosul, hogy az idő: pont. Nagyon fontos ezért, hogy a felvételit író diák tisztában legyen azzal, hogy mind a magyar nyelvi, mind a matematikai tesztre 45 – 45 perc áll rendelkezésre. Nem véletlen tehát, hogy a tanfolyamunk profiljába beleépítettük az idővel való gazdálkodást, az idő rövidségének mind jobb kihasználását és természetesen megtapasztalását.

10 feladat/50 pont

A 45 perc alatt mindkét tantárgyból tíz feladatból álló tesztsort kell megoldani, amiért tárgyanként 50-50 pontot lehet szerezni.

Amik semmiképp ne maradjanak otthon

A tesztet kizárólag kék vagy fekete színű tollal lehet kitölteni. A rajzok elkészítéséhez viszont engedélyezett a ceruza használata is. Minden más színű toll használata tilos!
Javasoljuk, hogy két-három plusz tollat mindenképp vigyen magával a gyermeked. A ceruza feltétlenül legyen kifaragva, hiszen a dolgozat írása alatt a faragással rengeteg időt elveszíthet.
Természetesen nem szabad megfeledkezni a papír zsebkendőről, a vízről, illetve némi harapnivalóról sem.

JELENTKEZÉSI LAP

Az eredményes írásbeli felvételi fő titka

Az előző évi feladatlapokból alapvetően kitűnik, hogy nem egy hagyományos iskolai témazáróról vagy év végi feladatlapról van szó. A felvételi teszt célkitűzése, hogy a középiskolák felmérjék az oda készülő diákok kompetenciáit, valamint az alapvető készségeiket és képességeiket.

Ajánlatos ugyan a korábbi felvételi tesztek áttekintése, de ez korántsem elegendő. A tapasztalat azt mutatja, hogy az előhívni kívánt ismereteket az aktuális felvételi teszt gyakran más formában, szokatlan vagy új módon kívánja előhívni.
A tanfolyamunk pont ezért nem a régebbi feladatlapok kitöltéséből áll, hanem egy új, egyedi tanmenet segíti a típusfeladatok megismerését és begyakorlását, valamint a megszerzett ismeretek újszerű helyzetben történő alkalmazását.
A felkészülésben a diákok kreativitása, ötletessége is kiemelkedő szerephez jutnak, hiszen ezek a készségek nemcsak a felvételi tesztben, a szóbeli felvételiben, de a középiskolai tanulmányok során is fontossá válnak.

A szóbeli felvételiről

A szóbeli felvételi nem központi, azaz nem minden középiskolában szükséges szóbeli felvételi vizsgát tenni. Ám jó néhány középiskola felvételi eljárásában fontos szerep jut annak, hogy a sikeres írásbeli után egy szóbeli vizsgán kell még bizonyítania a diákoknak. Szóbeli vizsgát csak az írásbeli vizsgák lebonyolítása után, előre meghatározott időszakban szervezhetnek az iskolák. Arra a kérdésre, hogy milyen feladatokra, kérdésekre lehet számítani a szóbelin, nem tudunk pontos választ adni. Ehhez meg kell nézni az adott középiskola felvételi tájékoztatóját, a vizsgán előforduló kérdések az abban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. Másrészt fontos megjegyezni, hogy a szóbeli vizsgákon rendszerint előfordulnak általános kérdések, feladatok, olyan szituációk, amelyekre érdemes felkészülni, gyakorolni. Ezért is indítottuk útjára az írásbeli vizsgák után a szóbeli felkészítőnket. Itt ezeket a szituációkat, helyzeteket gyakorolhatják be, próbálhatják ki a diákok szaktanár segítségével.

JELENTKEZÉSI LAP