Kiknek ajánljuk ezt a kurzusunkat?

Felvételi előkészítőnket elsősorban olyan negyedik osztályos diákoknak ajánljuk, akik nyolcosztályos gimnáziumban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és szeretnének alaposan, minden témakört átismételve, vagyis felkészülten érkezni az írásbeli felvételire.

Felvételi előkészítő tanfolyamunkon egyedi tanmenettel ismételjük át a korábbi évfolyamok, illetve az aktuális évfolyam tananyagrészeit.

Ugyanakkor volt arra is példa, hogy olyan gyermekek is részt vettek az órákon, akik nem készülnek más iskolába, de a tanórai környezet, a tanárok fásultsága, az órai gyakorlás vagy a tanár esetleges módszertani hiánya miatt itt szerették volna pótolni a hiányokat, gyakorolni és ismételni vagy éppen megérteni és kiegészíteni tantárgyi tudásukat. Ehhez a 8 osztályos középiskolai felvételi előkészítőnket választották.

Szülőként mire kell odafigyelni?

A központi írásbeli felvételi időpontja: 2021. január

A negyedikesek felvételi jelentkezését (írásbelit, illetve amennyiben van, akkor a szóbelit is) a szülőnek kell intézni. Természetesen a határidőkről és a jelentkezés menetéről részletesen tájékoztatunk minden szülőt.

Fontos, hogy az intézmények a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhetnek meg.

Milyen feladatok várhatóak a felvételin?

A magyar nyelvi feladatlapról

A feladatok a korábbi évfolyamokon, illetve az aktuális félévben tanultak alkalmazását célozzák meg, vagyis nem a definíciók, szabályok (elméleti/tárgyi tudás) reprodukálását kívánják meg. Elsősorban az anyanyelvi készségek és az alapvető gondolkodási műveletek alkalmazásának fokát célozzák meg.

A magyar felvételi 10 feladata az alábbiak szerint épül fel:

ZEKI Oktatási Központ - 8 osztályos magyar követelmény
ZEKI Oktatási Központ – 8 osztályos magyar követelmény

A matematikai feladatlapról

A matematikai felvételin gyakorlat alapú és gondolkodtató feladatokkal találkoznak a gyerekek. A következő témakörökből kell felkészülni a 8 osztályos középiskolai felvételi megírásához, a számolások mind a természetes számok ezres számkörében értendők:

ZEKI Oktatási Központ - 8 osztályos matematika követelmény
ZEKI Oktatási Központ – 8 osztályos matematika követelmény

A feladatok alapvetően a gyermekek gyakorlati ismereteit kérik számon, a négy évfolyamon tanultak felismerését, használatát.

Az írásbeli felvételi után: megtekintés, észrevételek

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola a saját honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt az iskola igazgatója a vizsga helyszínén is tájékoztatást ad arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat.

A kiértékelt dolgozatokat a szülő és a gyermek az iskola igazgatója által meghatározott helyen és időben megtekintheti, és az értékelésre észrevételt tehet (a felvételiről kézzel vagy elektronikus úton – például okostelefon, fényképezőgép – másolat készíthető). Az észrevétel írásban adható le a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00 óráig).

JELENTKEZÉSI LAP