Tanáraink

Balogh László (vezetőtanár)

Magyar szakos tanárként végeztem az ELTE BTK-n. Két éve tanítok az általános iskola felső tagozatán magyar nyelvtant és irodalmat, így közvetlenül tapasztalom, hogy bár évről évre új és modern tankönyvekből tanulhatnak a diákok, a tananyag mennyisége és a tantárgyi szemlélet semmit sem változik. Az én meglátásom az, hogy a tárgyi tudás önmagában nem állja meg a helyét, hiszen gyakorlás nélkül a megtanult definíciók és szabályok nem töltődnek meg, üresek maradnak.

Itt a ZEKI-ben is mindig arra törekszem, hogy az órákon a gyakorlat és az elmélet összhangban legyen. Tulajdonképpen ezért is érzem hiteles felkészítő helynek a ZEKI Oktatási Központot, mert a fókuszban a gyakorlatorientáltság áll, ami nálam is alapvető szabályként kíséri végig az éves munkát. A tanítási filozófiám másik fontos alapköve az anyanyelvi kompetenciafejlesztés, ami célkitűzésként ugyancsak megtalálható a ZEKI tanulmányi programjában. Nem véletlen, hiszen a 21. században olyan alapvető készségekkel kell a diákoknak rendelkezni, mint az értő és a kreatív olvasás vagy az önálló szövegalkotás – és itt, a ZEKI-ben, a diákoknak ezekben a készségekben is lehetőségük van fejlődni.

Hudoba Jusztina (vezetőtanár)

ZEKI Oktatási Központ - Juszti

Most ugrok bele a negyedik évembe az egyetemen, mint magyar és média szakos tanár az ELTE BTK-n. Már egészen pici korom óta érdekel a tanítás, de csak a középiskola végén tudatosult bennem, mire is vagyok hivatott. Rengeteg rettenetes tapasztalatom van tanárokkal, ezért úgy gondoltam, bosszút állok rajtuk és én is tanár leszek. Úgy gondolom, hogy az az ember, aki áll a tábla előtt, bedarálja a gyerkőcök agyába a sok-sok információt, majd magukra hagyja őket vele, az nem jó tanár. Egyik legfőbb feladatomként tekintek arra, hogy a gyerekekkel megszerettessem a tanulást és elérjem, hogy élvezettel tekintsenek arra a végtelen információáradatra, amit fel kell dolgozniuk. A sikeres tudásfeldolgozáshoz elengedhetetlen az optimális éberségi szint elérése.

Az óráimon, a kommunikációmban arra törekszem, hogy a gyerekek kényelmesen érezzék magukat, lelkesek legyenek és motiváltak. Szerencsére a ZEKI Oktatási Központ nyitott az újításokra, arra törekszik, hogy a gyerekek élvezettel szerezzék meg a tudást és ne csak kényszer legyen számukra. Az oktatás nem fekete és fehér. Legfőbb célom, amit a ZEKI támogatásával és rendkívüli felkészültségével véghez kívánok vinni, hogy a gyerekek megismerjék az oktatásnak a színes, kreatív oldalát, azt, ahol nem a szó szerinti számonkérés és nem az állandó stressz van a háttérben, hanem a tudásmegszerzés, mint szórakozás.

Juricsek Dominika (tanár)

A gyerekkel való foglalkozás már nagyon régóta része az éltemnek. Kisebb koromban csak vigyáztam a nálam kisebbekre, majd cserkészként elkezdtem komolyabban is foglalkozni a gyermekek fejlődésének kérdésével. Azóta tanárszakos hallgatóként, még jobban elmélyültem a témában, és minden alkalmon kapva-kapok, ahol gyerekkel foglalkozhatok akár a természetben, akár az iskolában.

Lombos Dániel (tanár)

Úgy gondolom, ha a gyerekek megbíznak bennem, nyitottabbak lesznek a matematika felé is. Bátrabban jelentkeznek, hiszen úgyis együtt megoldunk mindent. A cél az, hogy egyszerre tudjunk barátok lenni, és tanulótársak, a kölcsönös tisztelet megtartásával.

Retkes Péter (tanár)

Meggyőződésem, hogy egy matekóra lehet érdekes és élvezetes. Célom, hogy a megfelelő tudásanyag átadása mellett segítsek a sztereotípiák leküzdésében, és lehetőséget adjak a diákoknak a tanulási folyamat megkedvelésére.