Készítettem nektek egy kis segítséget. Töltsétek le, hogy bármikor elő tudjátok venni, ha szükség van rá!

Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, általános érvényű információkat, amit mindenképp fontos tudni az egységes írásbeli és szóbeli felvételi vizsgáról.

45 perc alatt kell teljesíteni

Az idő pénz – tartja a közmondás. A felvételi alatt ez úgy módosul, hogy az idő: pont. Nagyon fontos ezért, hogy a felvételit író diák tisztában legyen azzal, hogy mind a magyar nyelvi, mind a matematikai tesztre 45 – 45 perc áll rendelkezésre. Nem véletlen tehát, hogy a tanfolyamunk profiljába beleépítettük az idővel való gazdálkodást, az idő rövidségének mind jobb kihasználását és természetesen megtapasztalását.

10 feladat/50 pont

A 45 perc alatt mindkét tantárgyból tíz feladatból álló tesztsort kell megoldani, amiért tárgyanként 50-50 pontot lehet szerezni.

Amik semmiképp ne maradjanak otthon

A tesztet kizárólag kék vagy fekete színű tollal lehet kitölteni. A rajzok elkészítéséhez viszont engedélyezett a ceruza használata is. Minden más színű toll használata tilos!
Javasoljuk, hogy két-három plusz tollat mindenképp vigyen magával a gyermeked. A ceruza feltétlenül legyen kifaragva, hiszen a dolgozat írása alatt a faragással rengeteg időt elveszíthet.
Természetesen nem szabad megfeledkezni a papír zsebkendőről, a vízről, illetve némi harapnivalóról sem.

JELENTKEZÉSI LAP

Az eredményes írásbeli felvételi fő titka

Az előző évi feladatlapokból alapvetően kitűnik, hogy nem egy hagyományos iskolai témazáróról vagy év végi feladatlapról van szó. A felvételi teszt célkitűzése, hogy a középiskolák felmérjék az oda készülő diákok kompetenciáit, valamint az alapvető készségeiket és képességeiket.

Ajánlatos ugyan a korábbi felvételi tesztek áttekintése, de ez korántsem elegendő. A tapasztalat azt mutatja, hogy az előhívni kívánt ismereteket az aktuális felvételi teszt gyakran más formában, szokatlan vagy új módon kívánja előhívni.
A tanfolyamunk pont ezért nem a régebbi feladatlapok kitöltéséből áll, hanem egy új, egyedi tanmenet segíti a típusfeladatok megismerését és begyakorlását, valamint a megszerzett ismeretek újszerű helyzetben történő alkalmazását.
A felkészülésben a diákok kreativitása, ötletessége is kiemelkedő szerephez jutnak, hiszen ezek a készségek nemcsak a felvételi tesztben, a szóbeli felvételiben, de a középiskolai tanulmányok során is fontossá válnak.

A szóbeli felvételiről

A szóbeli felvételi nem központi, azaz nem minden középiskolában szükséges szóbeli felvételi vizsgát tenni. Ám jó néhány középiskola felvételi eljárásában fontos szerep jut annak, hogy a sikeres írásbeli után egy szóbeli vizsgán kell még bizonyítania a diákoknak. Szóbeli vizsgát csak az írásbeli vizsgák lebonyolítása után, előre meghatározott időszakban szervezhetnek az iskolák. Arra a kérdésre, hogy milyen feladatokra, kérdésekre lehet számítani a szóbelin, nem tudunk pontos választ adni. Ehhez meg kell nézni az adott középiskola felvételi tájékoztatóját, a vizsgán előforduló kérdések az abban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. Másrészt fontos megjegyezni, hogy a szóbeli vizsgákon rendszerint előfordulnak általános kérdések, feladatok, olyan szituációk, amelyekre érdemes felkészülni, gyakorolni. Ezért is indítottuk útjára az írásbeli vizsgák után a szóbeli felkészítőnket. Itt ezeket a szituációkat, helyzeteket gyakorolhatják be, próbálhatják ki a diákok szaktanár segítségével.

JELENTKEZÉSI LAP

Az írásbeli felvételi után: megtekintés, észrevételek

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola a saját honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt az iskola igazgatója a vizsga helyszínén is tájékoztatást ad arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat.

A kiértékelt dolgozatokat a szülő és a gyermek az iskola igazgatója által meghatározott helyen és időben megtekintheti. Az értékelésre észrevételt tehet és a felvételiről kézzel vagy elektronikus úton – például okostelefon, fényképezőgép – másolatot készíthet. Az észrevétel írásban adható le a megtekintést követő első munkanap végéig (16:00 óráig).

JELENTKEZÉSI LAP